SẢN PHẨM

Linh kiện điện tử

 • LED
  LED

  ROHM Co., Ltd.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Rờ le
  Rờ le

  IDEC

  OMRON Corporation

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Công tắc
  Công tắc

  OMRON Corporation

  NKK SWITCHES CO., LTD.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Công tắc màng
  Công tắc màng

  TDI ELECTRONICS CO.,LTD.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Thiết bị kết nối
  Thiết bị kết nối

  HTK HONG KONG LIMITED

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Tụ điện
  Tụ điện

  SINGAPORE CHEMI-CON(PTE)LTD

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Thiết bị đầu cuối
  Thiết bị đầu cuối

  FUJICON CO.,LTD.

  SATO PARTS CO.,LTD.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • In, Outlet
  In, Outlet

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Màn hình LCD
  Màn hình LCD

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Màn hình EL hữu cơ
  Màn hình EL hữu cơ

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Giảm ồn, giảm dao động
  Giảm ồn
  giảm dao động

  OKAYA ELECTRIC
  (SINGAPORE)PTE LTD.

  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Thiết bị lắp đặt
  Thiết bị lắp đặt

  IKURA SEIKI CO.,LTD.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Thiết bị điều khiển

 • Thiết bị FA nói chung
  Thiết bị FA nói chung

  IDEC CORPORATION

  Contec Co.,Ltd.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Đèn hiển thị, đèn chiếu sáng LED
  Đèn hiển thị, đèn chiếu sáng LED

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Nguồn điện tùy chỉnh
  Nguồn điện tùy chỉnh

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Bộ đổi nguồn AC (tuyến tính) và nguồn điện
  Bộ đổi nguồn AC (tuyến tính) và nguồn điện

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Máy biến áp
  Máy biến áp

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • AC/DC FAN
  AC/DC FAN

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Dây điện

 • Điện nguồn
  Điện nguồn

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Thiết bị mạng lưới thông tin

 • Module truyền thông
  Module truyền thông

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Thiết bị thông tin
  Thiết bị thông tin

  CONTEC CO.,LTD.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Bo mạch

 • Hai mặt, Đa tầng, Một mặt
  Hai mặt/Đa tầng/Một mặt

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Lắp ráp bo mạch

 • lắp ráp bo mạch
  Lắp ráp bo mạch

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Dẫn điện

 • thiết bị dẫn điện
  Thiết bị dẫn điện

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Sản phẩm gia công kim loại

 • tản nhiệt
  Tản nhiệt

  Marusan Electronics Co., Ltd.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

 • Gia công kim loại
  Gia công kim loại

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Sản phẩm nguyên liệu kim loại

 • wonfram
  wonfram

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)

Cảm biến

 • Các loại cảm biến mùi
  Các loại cảm biến mùi

  FIGARO ENGINEERING INC.

  Có liên kết nhiều nhà sản xuất khác
  (Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết)